FILMOWA AKADEMIA MŁODYCH - CAŁOROCZNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ FILMOWĄ

Działająca od października 2004 roku Filmowa Akademia Młodych jest wspólnym przedsięwzięciem Poznańskiej Fundacji Filmowej, Multikina i Centrum Sztuki Dziecka.

Filmowa Akademia Młodych jest projektem edukacyjnym, który młodym widzom daje możliwość zetknięcia się ze sztuką filmową, od arcydzieł kinematografii polskiej i światowej po kino popularne. Pomaga uczniom w dokonywaniu właściwych wyborów w bogatym dorobku kultury współczesnej. Jej program obejmuje historię kina i gatunków filmowych, dotyczy również sztuk plastycznych i literatury.

Akademia skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i odbywa się w cyklu rocznym, od października do czerwca. Ostatni seans Akademii jest prezentacją w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Dla każdej grupy wiekowej dobrany został odpowiedni repertuar. Przy jego przygotowaniu braliśmy pod uwagę ustalenia podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz konsultowaliśmy go z metodykami i nauczycielami.

W ramach Akademii proponujemy nie tylko projekcje filmowe, lecz również prelekcje prowadzone przez znawców kina i kultury. Dodatkową atrakcją są spotkania z twórcami filmów. Dla nauczycieli co semestr przygotowujemy specjalny przewodnik metodyczny zawierający teksty wprowadzające do poszczególnych cykli, analizy utworów filmowych i scenariusze lekcji. Wszystkie teksty do przewodnika piszą uznani pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz pedagodzy i metodycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Filmowa Akademia Młodych pozwala uzupełniać program nauki języka polskiego i wiedzy o kulturze, a także ilustrować tematy podejmowane na lekcjach wychowawczych. Mamy nadzieję, że prezentowane obrazy skłaniają do dyskusji i przemyśleń, frapując poruszanymi tematami i artystyczną formą wyrazu.

W roku szkolnym 2004/2005 dla poszczególnych grup wiekowych zrealizowaliśmy następujące cykle tematyczne:

Szkoła podstawowa. Klasy 1-3
FABRYKA SNÓW, CZYLI BAJKI I BAŚNIE FILMOWE
Cykl składający się z filmów, których twórcy na różne sposoby interpretują słowo "bajka". Pozwolił on najmłodszym widzom poznać różne sposoby przedstawiania, od animacji klasycznej, przez techniki łączone, po filmy aktorskie. Zaznajomił z poetyką bajki i baśni, ilustrując przemiany tego gatunku. Wśród zaproponowanych filmów znalazły się: Mój brat niedźwiedź, Tytus, Romek i A'Tomek wśród złodziei marzeń, Rudolf, czerwononosy renifer, Mio, mój Mio i Akademia Pana Kleksa. Cyklowi towarzyszył konkurs plastyczny dla najmłodszych z ciekawymi nagrodami książkowymi. Dzieci spotkały się też z Andrzejem Gosienieckim, reżyserem animowanego filmu krótkometrażowego Słoneczne miasteczko i miały okazję zadać wiele frapujących je pytań, związanych z powstawaniem filmu animowanego.

Szkoła podstawowa. Klasy 4-6
KINO I WYOBRAŹNIA
Program cyklu stopniowo przeprowadził młodego widza ze świata bajek i baśni do kina i literatury przygodowej i fantastycznej. Uczniowie poznali filmowe odpowiedniki gatunków, z którymi spotykają się na lekcjach języka polskiego. Ilustracja filmowa ułatwiła uchwycenie cech gatunkowych oraz różnic w poetykach. W programie cyklu, który uzmysłowił widzom bogactwo współczesnej kultury, jej różnorodność, a jednocześnie wzajemne powiązania i inspiracje, młodzi widzowie oglądać mogli: W 80 dni dookoła świata, W pustyni i puszczy, Tajemniczy ogród, Spirited Away. W krainie bogów i Sto minut wakacji. Uczniowie klas 4-6 mieli okazję spotkać się z Karoliną Sawką, aktorką filmu W pustyni i w puszczy oraz z reżyserem Stu minut wakacji - Andrzejem Maleszką i jego aktorem, Piotrem Budzowskim.

Gimnazjum
DOJRZEWANIE DO DOROSŁOŚCI
Problem inicjacji przedstawiony z kilku perspektyw: dojrzewania moralnego, dojrzewania do podejmowania samodzielnych decyzji, dojrzewania do odpowiedzialności. Postawione pytania dotyczyły problemów nastolatków, ich psychiki i sposobu myślenia o świecie. Cykl ten zderzył młodych widzów z różnymi kulturami, a prelekcje psychologa - dr Lucyny Bakiery, pedagoga - Ryszarda Pempery i filmoznawcy - Moniki Talarczyk-Gubały, zmusiły do refleksji nad ich różnicami i podobieństwami. Uczniowie poznali też działaczy i program Stowarzyszenia Jeden Świat i Amnesty International w kontekście filmu 300 mil do nieba, przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej w Poznaniu w nawiązaniu do obrazu Wojny domowe oraz cele Fundacji Mam Marzenie przy okazji filmu Czwarte piętro. O trudach pracy aktorskiej opowiadała Karolina Sobczak, aktorka filmu Cześć, Tereska. Gimnazjalistów zachwyciły jeszcze dwa inne filmy: tragikomiczny Nói Albinói i filozoficzny Zmruż oczy.

Szkoła średnia
KORESPONDENCJE SZTUK

Problematyka cyklu dotyczyła związków kina z innymi dziedzinami sztuki: literaturą, malarstwem, muzyką, tańcem. Poszczególne obrazy - adaptacje utworów literackich nawiązują do epok i kierunków w sztuce, przywoływanych na lekcjach języka polskiego i wiedzy o kulturze. Atutem cyklu była różnorodność pokazywanych filmów: od animacji po filmy aktorskie, od tradycyjnej biografii po impresję filmową oraz doborowe grono prelegentów. Pomogli oni przekonać młodzież o przenikaniu się różnych dziedzin sztuki, o łączeniu rozmaitych tradycji i metod twórczych, o złożoności kultury współczesnej. Prof. Dobrochna Ratajczakowa opowiadała o genialnym tancerzu Niżyńskim, prof. Piotr Śliwiński o poecie przeklętym Wojaczku, dr Marek Wedeman o dramatyzmie Wesela, dr Krzysztof Moraczewski o niezwykłym malarstwie Fridy Kahlo, a Iwona Grodź o tajemnicy animacji Piotra Dumały w filmach Zbrodnia i kara oraz Franz Kafka.

Na nadchodzący rok szkolny 2005/2006 przygotowaliśmy równie atrakcyjny program filmowo-edukacyjny. Mamy nadzieję, że ponownie spotka się on z Państwa dużym zainteresowaniem. Do zobaczenia więc, w kolejnym sezonie!