23 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW MŁODEGO WIDZA ALE KINO!
POZNAŃ 6-12 CZERWCA 2005

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

CELE FESTIWALU

Koncepcja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza opiera się na idei przedstawiania autentycznego, oryginalnego świata młodych ludzi, idei pokazania prawdziwej twarzy młodego pokolenia.

Festiwal prezentuje i promuje wartościowe filmy dla dzieci i młodzieży, stymuluje ich dystrybucję, jest miejscem spotkań i dyskusji twórców, krytyków i teoretyków filmu, producentów, dystrybutorów, pedagogów i młodej publiczności. Projekcje oraz towarzyszące im różne formy edukacyjne pozwalają postrzegać Festiwal jako istotny element programu wychowania młodego widza.

ORGANIZACJA FESTIWALU

Organizatorami Festiwalu są Poznańska Fundacja Filmowa, Centrum Sztuki Dziecka, Multikino Sp. z o.o.

Do Komitetu Honorowego Festiwalu zaproszeni zostaną: Minister Kultury Waldemar Dąbrowski, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski.

Dyrektorem Festiwalu jest Jerzy Moszkowicz, dyrektor Centrum Sztuki Dziecka. Producentem Festiwalu jest Krzysztof Cieśliński, prezes Poznańskiej Fundacji Filmowej. Zespół organizacyjny tworzą: Joanna Szalbierz (konkurs filmów fabularnych), Joanna Walerczak (konkurs filmów animowanych), Katarzyna Rutkowska (wydawnictwa, promocja), Anna Śliwińska (seminarium), Dawid Wasielewski (rzecznik prasowy), Tomasz Basiński (kopie filmowe), Marian Suchanecki (warsztaty filmowe), Katarzyna Bogdańska (organizacja widowni).

Festiwal odbywa się w oparciu o regulamin opracowany przez organizatorów. Składa się z konkursów oraz pokazów specjalnych i imprez towarzyszących. Główną nagrodą są Złote Koziołki. Seanse festiwalowe odbywają się w salach Multikina. 23 edycja Festiwalu składać się będzie z około 60 seansów i zgromadzi około 10.000 widzów. Metodycy i pedagodzy - konsultanci Festiwalu - określili grupy wiekowe, do których kierowane będą poszczególne obrazy.

Gośćmi Festiwalu będą twórcy i producenci prezentowanych filmów, przedstawiciele świata kina i mediów audiowizualnych z kraju i zagranicy. Specjalnymi gośćmi będą artyści, którzy tworzą historię tego Festiwalu i należą do najwybitniejszych twórców polskiego kina dla młodych widzów.

KONKURSY I POKAZY SPECJALNE

W konkursie udział biorą filmy polskie i zagraniczne, fabularne i animowane, zrealizowane w latach 2003-2005. Filmy oceniane są przez dwa międzynarodowe profesjonalne składy jurorskie, które przyznają główne nagrody konkursów: Grand Prix - Złote Koziołki dla najlepszego filmu. Ponadto jury przyznaje nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ. Młoda publiczność wybierze swój ulubiony film w drodze plebiscytu.

Oprócz filmów konkursowych, na specjalnych pokazach prezentowane będą produkcje niezależne, filmy dokumentalne oraz retrospektywne przeglądy obrazujące historię kina dziecięcego i młodzieżowego. Na specjalnych wieczornych seansach zaprezentowane zostaną nowe lub nieznane w Polsce, wybitne filmy przeznaczone dla dorosłych, mówiące o problemach dzieci i młodzieży.

NAGRODA SPECJALNA

Podczas 23 Festiwalu, po raz czwarty, wręczona zostanie nagroda specjalna, Platynowe Koziołki, za twórczość filmową dla młodych widzów. Nagroda przyznawana jest corocznie przez organizatorów Festiwalu wybitnemu polskiemu twórcy. Uroczystość wręczenia nagrody połączona będzie z pokazem filmów laureata.

KONFERENCJA EUROPEJSKICH FESTIWALI FILMÓW DLA DZIECI

Podczas Festiwalu odbędzie się konferencja, której organizatorami są Europejskie Stowarzyszenie Filmów dla Dzieci, Poznańska Fundacja Filmowa oraz Europejska Koordynacja Festiwali Filmowych. Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy i organizatorzy europejskich festiwali filmów dla dzieci i festiwali posiadających sekcję dziecięcą.

WYDAWNICTWA FESTIWALOWE I PROMOCJA

Oficjalnym wydawnictwem Festiwalu jest dwujęzyczny katalog, zawierający pełną informację o wszystkich prezentowanych filmach i ich twórcach. Wydany zostanie również informator metodyczny Ale Kino! w szkole, zawierający program Festiwalu oraz wskazówki metodyczne dla pedagogów.

Festiwalowi towarzyszy plakat autorstwa Wiktora Sadowskiego. W latach poprzednich plakaty festiwalowe projektowali wybitni artyści, m.in. Grzegorz Marszałek, Wiesław Wałkuski, Rafał Olbiński, Ryszard Horowitz, Dariusz Miliński, Wiesław Grzegorczyk. Wydane zostaną również program i pocztówki.

Patronat medialny nad Festiwalem obejmą: "Gazeta Wyborcza", "Film", "Kino", "Iks", telewizja Kino Polska, Radio Merkury i portal internetowy Stopklatka. Festiwal posiada stronę internetową, która na bieżąco jest aktualizowana: www.alekino.com.

TROCHĘ HISTORII

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza jest jedyną tego typu imprezą w Polsce. Ma on blisko czterdziestoletnią tradycję, powstał bowiem z lokalnych przeglądów filmów animowanych i dziecięcych, odbywających się w Poznaniu w latach 60. Od 1969 roku organizowano co dwa lata festiwal ogólnopolski. W 1994 uległ on istotnym przekształceniom, zyskał rangę międzynarodową i obecnie odbywa się corocznie. Umożliwiło to polskim widzom dostęp do nieznanych, wartościowych i atrakcyjnych obrazów z wielu krajów świata.

Laureatami, jurorami i gośćmi Festiwalu byli m.in. Filip Bajon, Yurek Bogayevicz, Jacek Bromski, Krzesimir Dębski, Piotr Dumała, Waldemar Dziki, Katarzyna Figura, Małgorzata Foremniak, Leszek Gałysz, Witold Giersz, Robert Gliński, Krzysztof Gradowski, Roman Gutek, Stanisław Jędryka, Jan A.P. Kaczmarek, Maria Kaniewska, Andrzej Kołodyński, Zygmunt Konieczny, Aleksandra Korejwo, Krystyna Krupska-Wysocka, Jerzy Kucia, Stanisław Lenartowicz, Piotr Łazarkiewicz, Paweł Łoziński, Jan Machulski, Andrzej Maleszka, Wojciech Marczewski, Lechosław Marszałek, Janusz Nasfeter, Władysław Nehrebecki, Małgorzata Pieczyńska, Radosław Piwowarski, Jerzy Satanowski, Anna Sokołowska, Danuta Stenka, Waldemar Szarek, Daniel Szczechura, Stefan Szwakopf, Kazimierz Tarnas, Maciej Wojtyszko, Jarosław Żamojda.

Festiwal odwiedziło też wielu gości zagranicznych: twórcy prezentowanych filmów z niemal wszystkich zakątków świata, przedstawiciele instytucji filmowych, a także dyrektorzy festiwali filmów dla dzieci w Montrealu, Meksyku, Chicago, Frankfurcie, Bratysławie, Oulu, Bellinzonie, Londynie, Berlinie.