23 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 6-12.06.2005


Plik w formacie MS Word

 1. 23 Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! odbywa się w dniach 6-12 czerwca 2005 roku w Poznaniu.
 2. Organizatorami Festiwalu są Centrum Sztuki Dziecka, Poznańska Fundacja Filmowa, Multikino Sp. z o.o.
 3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży, stymulowanie ich dystrybucji oraz tworzenie forum z udziałem twórców, krytyków i teoretyków filmu, producentów, dystrybutorów, przedstawicieli mediów audiowizualnych, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi istotny element w systemie edukacji kulturalnej.
 4. Na program Festiwalu składają się pokazy filmów konkursowych, pokazy specjalne, seminarium oraz imprezy towarzyszące.
 5. Do konkursu filmów fabularnych może być zgłoszony film spełniający następujące warunki:
  • aktorski, nie krótszy niż 50 minut,
  • wyprodukowany w latach 2003-2005,
  • na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku lub w systemie Betacam SP,
  • stanowiący odrębną całość artystyczną.
 6. Do konkursu filmów animowanych może być zgłoszony film spełniający następujące warunki:
  • wyprodukowany w latach 2003-2005,
  • na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku lub w systemie Betacam SP,
  • stanowiący odrębną całość artystyczną.
 7. Filmy do konkursów zgłaszają ich producenci lub instytucje posiadające do tego prawa, za pomocą karty zgłoszenia, która powinna być nadesłana do 15 lutego 2005. Do karty należy dołączyć kasetę VHS lub płytę DVD. W przypadku filmu zagranicznego z napisami lub listą dialogową w języku angielskim.
 8. Selekcji filmów dokonają organizatorzy Festiwalu. Wszyscy zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu filmu do konkursu do dnia 15 marca 2005. W przypadku zakwalifikowania filmu należy niezwłocznie nadesłać:
  • listę dialogową w języku angielskim,
  • biografię, filmografię i zdjęcie reżysera,
  • fotosy i materiały promocyjne.
 9. Filmy biorące udział w konkursie filmów fabularnych oceniane będą przez międzynarodowe jury powołane przez organizatorów. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
  • Grand Prix - Złote Koziołki,
  • Srebrne Koziołki,
  • Brązowe Koziołki.
  Ponadto jury konkursu filmów fabularnych przyzna nagrodę Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ.
 10. Filmy biorące udział w konkursie filmów animowanych oceniane będą przez międzynarodowe jury powołane przez organizatorów. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
  • Grand Prix - Złote Koziołki,
  • Srebrne Koziołki,
  • Brązowe Koziołki.
 11. Filmy prezentowane w obu konkursach oceniane będą także w plebiscycie młodych widzów. Najlepsze filmy nagrodzone zostaną Marcinkami.
 12. Organizatorzy Festiwalu przyznają wybitnemu polskiemu twórcy nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki za twórczość filmową dla młodych widzów.
 13. W uzgodnieniu z organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
 14. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych do konkursów.
 15. Kopię filmu zakwalifikowanego do konkursu należy przysłać do dnia 20 maja 2005 na adres:
   
  Centrum Sztuki Dziecka
  ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska

 16. Kopia powinna być w wersji oryginalnej, jeżeli to możliwe z napisami w języku angielskim.
 17. Koszty wysyłki kopii pokrywa wysyłający. Koszty odesłania pokrywa Festiwal.
 18. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru kopii przez przewoźnika odwożącego. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu.
 19. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie:
  • kopii filmu do dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
  • materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  • fragmentów filmu do celów promocyjnych.
 20. Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Decyzje w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do organizatorów.