Plik w formacie MS Word

23 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 6-12.06.2005

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Karta zgłoszenia filmu wraz z kasetą VHS musi być nadesłana
do 15 lutego 2005
Kopię filmu należy przesłać do 20 maja 2005

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. (61) 64 64 479, tel. (61) 64 64 481, tel./fax (61) 64 64 482
e-mail: festiwal@alekino.com        

1. tytuł oryginalny .........................................................................................

2. tytuł angielski ...........................................................................................

3. kraj produkcji ...........................................................................................

4. rok produkcji ............................................................................................

5. reżyseria ...................................................................................................

6. aktorski □ animowany □

7. czas projekcji (w minutach) .....................................................................

8. długość (w metrach) ................................................................................

9. format 35 mm □ Betacam SP □

10. screen ratio ...........................................................................................

11. język oryginalny ....................................................................................

12. język napisów ........................................................................................

13. wartość kopii (euro) .......................................................................

14. po Festiwalu kopię należy wysłać na adres ..........................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

15. zgłaszający film (adres, tel./fax/e-mail) ................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do zgłoszenia i prezentacji filmu na Festiwalu. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu Festiwalu.

 

miejscowość i data
 podpis

 


Plik w formacie MS Word
23 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 6-12.06.2005

 

INFORMACJE DO KATALOGU

Po zakwalifikowaniu filmu, prosimy o niezwłoczne przysłanie materiałów, niezbędnych do zredagowania katalogu: streszczenie filmu, biografia, filmografia i zdjęcie reżysera, fotosy i materiały promocyjne. Jeżeli materiały informacyjne nie zawierają poniższych danych, prosimy o wypełnienie

1. tytuł filmu..................................................................................................

.......................................................................................................................

2.reżyseria......................................................................................................

.......................................................................................................................

3. scenariusz ................................................................................................

.......................................................................................................................

4. zdjęcia.......................................................................................................

.......................................................................................................................

5. muzyka ....................................................................................................

.......................................................................................................................

6. montaż.......................................................................................................

.......................................................................................................................

7. scenografia (aktorski) ..............................................................................

.......................................................................................................................

8. opracowanie plastyczne (animowany) .....................................................

.......................................................................................................................

9. animacja ...................................................................................................

.......................................................................................................................

10. obsada ....................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

11. producent ...............................................................................................

.......................................................................................................................

12. produkcja (adres, tel./fax/e-mail) ........................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

13. dystrybucja (adres, tel./fax/e-mail) .....................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

14. sprzedaż światowa (adres, tel./fax/e-mail) ............................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

15. nagrody ..........................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

 

podpis